ÇALIŞTAY ADI: YAŞAM KALİTESİ ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanları:
Sibel Karşıdağ (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Emine Kılıçparlar Cengiz
(Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Murat Mert Atmaca
(Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Fatma Akkoyun Arıkan
(Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Mustafa Çetiner
(Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Esra Erkoç Ataoğlu
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Ayşe Bora Tokçaer
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Yasemin Ekmekyapar Fırat
(SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Abdurrahman Neyal
(GİBTÜ, Nöroloji AD)

Ece Yanık
(Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Abdurrahman Neyal
(GİBTÜ, Nöroloji AD)