ÇALIŞTAY ADI: VASKÜLER KOGNİTİF BOZUKLUK ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanları:
Hakan Gürvit (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Mustafa Bakar (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Melda Bozluolçay
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Gökhan Erkol
(Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Mustafa Bakar
(Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Hüseyin Şahin
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)