ÇALIŞTAY ADI: UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞTAYI

Oturum Adı: Uyku ve Yoğun Bakım

Oturum Başkanları:
Murat Aksu (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Deniz Tuncel Berktaş (Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Murat Aksu
(Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
                 

Gülçin Benbir Şenel
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa -Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Hikmet Yılmaz
(Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Deniz Tuncel Berktaş
(Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)