Gözden kaçırılmaması gereken  bir Odysseus hikayesi: Serebrotendinöz Ksantomatozis

Moderatör:     
Prof. Dr. Bülent Elibol

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Nur Arslan
Prof. Dr. Serhat Özkan