UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖROREHABİLİTASYON VE RESTORATİF NÖROLOJİ

Oturum Başkanları:
Semra Mungan (Ankara Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Elif Ünal (Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Konuşmacı ve Konu Başlığı:

Elif Ünal
(Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Nilüfer Çetişli Korkmaz
(Pamukkale Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Hamza Gültekin
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)