Nöro-Wilson: Wilson Hastalığında Nörolojik Bulgular; Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar  

Oturum Başkanı: Prof. Dr.  Bülent Elibol  
Konuşmacılar:   

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer  
Wilson Hastalığında Nörolojik Semptomlar ve Ayırıcı Tanı  

Prof. Dr.  Haşmet Hanağası 
Wilson Hastalığında Tedavi Yönetimi