UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖROPATİK AĞRI

Oturum Başkanı:
İhsan Şengün (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacı ve Konu Başlığı:

Ersin Tan
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)