ÇALIŞTAY ADI: NÖRO-OTOLOJİ / NÖRO-OFTALMOLOJİ ÇALIŞTAYI

Konu Başlığı: Nistagmus Hakkında Öğrenmek İstediğiniz Her Şey

Oturum Başkanları:
Önder Akyürekli (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi)
Şebnem Bıçakcı (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Figen Gökçay
(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)                                        

Gülden Akdal
(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Sinirbilim AD)

Neşe Çelebisoy
(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)