UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖRO-OTOLOJİ BPPV

Konu Başlığı: Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo

Oturum Başkanı:
Gülden Akdal (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Pınar Özçelik
(Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Hülya Ertaşoğlu Toydemir
(Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Tartışma