UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖRO-OFTALMOLOJİ/NÖRO-OTOLOJİ

Oturum Adı: Olgularla Nörootoloji- Nörooftalmoloji

Oturum Başkanları:
Neşe Çelebisoy (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Gülden Akdal (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Sinirbilim AD)

Olgu Sunucuları:
Pınar Özçelik (Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Dilek Top  Kartı (Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Gülten Tata (Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Yasemin Karakaptan (Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöoloji Kliniği)
Özlem Öztürk Tan (Ankara Şehir Hastenesi, Nöroloji Kliniği)  
Rahmi Tümay Ala (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)