UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖRONUTRİSYON

Oturum Başkanı:
Erdem Yaka (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacı ve Konu Başlığı:

Levent Güngör
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Haşmet Hanağası
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)