ÇALIŞTAY ADI: NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR ÇALIŞTAYI II

Oturum Adı: Nöromusküler Hastalıklarda Konsültasyon

Oturum Başkanı:
Feray Karaali Savrun (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşaa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Özden Şener
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Bülent Cengiz
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Filiz Koç
(Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)