ÇALIŞTAY ADI: NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR ÇALIŞTAYI 1

Oturum Adı: Olgularla Nöromusküler Hastalıklar

Oturum Başkanları:
Hülya Tireli (Nişantaşı Ünversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu)
Esra Gürsoy (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Olgu Sunucuları:

·       Emel Oğuz Akarsu (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)                              
·       Salih Karaismail (Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi)      
·       Betül Özenç (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi)                               
·       Vildan Güzel Bezmialem (Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi)           
·       Arman Çakar (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
·       Muhteşem Gedizlioğlu (Emekli Öğretim Üyesi)
·       Gönül Akdağ (Kütahya Sağlık Bilimmleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)