ÇALIŞTAY ADI: NÖROGENETİK ÇALIŞTAYI

Oturum Adı: Nörogenetik Hastalıklarda Yardımcı Tanı Yöntemleri

Oturum Başkanları:
Erdem Tüzün (İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinir Bilim AD)
Gökçen Gündoğdu (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD)

 Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Rahşan Göçmen
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD)

Gökçen Gündoğdu
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD)

Erdem Tüzün
(İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinir Bilim AD)