UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖROGENETİK

Oturum Başkanları:
Nerses Bebek (İstanbul Üniversitesi İstanbulTıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Piraye Oflazer (Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Ata Akın
(Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Mühendisliği Bölümü)