ÇALIŞTAY ADI: NÖROEPİDEMİYOLOJİ ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanları:
Şerefnur Öztürk (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, AD)
Hikmet Yılmaz (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Dursun Kırbaş
(Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Füsun Mayda Domaç
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Ömer Karadaş
(Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)