UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖROBEHÇET/NÖROROMATOLOJİ

Oturum Başkanları:
Tuncay Gündüz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD )
Uğur Uygunoğlu (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Ahmet Gül
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bölümleri Romatoloji AD)

Murat Kürtüncü
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD )