Konu: Nörolojide İmmünonütrisyon İhtiyacı

Oturum Başkanı:
Ethem Murat Arsava

Konuşmacı:
Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik