ÇALIŞTAY ADI: MULTİPL SKLEROZ ÇALIŞTAYI

Oturum Adı: MS Klinik Çalışmaları

Oturum Başkanlarıı:
Murat Terzi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Ufuk Aluçlu (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Sedat Şen
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolosi AD)

Hüsnü Efendi
(Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Cavit Boz
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)