UZMANINA DANIŞINIZ ADI: MULTİPL SKLEROZ’DA GÖRÜNTÜLEME

Oturum Başkanı:
Rana Karabudak (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Mehmet Yörübulut
(Ankara Acıbadem Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Nöroradyoloji Bölümü)
Sena Destan Bünül
(Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)