ÇALIŞTAY ADI: NÖROLOJİDE MESLEK HASTALIKLARI VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanları:
Özden Şener (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Semih Ayta (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Ülkü Türk Börü
(Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Filiz Koç
(Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Demet İlhan Algın
(Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)