Konu: Epizodik ve Kronik Migrenin Önleyici Tedavisinde Galcanezumab

Konuşmacılar:
Mustafa Ertaş
Necdet Karlı