PROFESÖR İLE KAHVE

Konuşmacılar:

Esen Saka, Murat Kürtüncü

Aslı Tuncer,  Özcan Özdemir

Yeşim Sücüllü Karadağ,  Murat Arsava