UZMANINA DANIŞINIZ ADI: İSTATİSTİK

Oturum Başkanları:
Mehmet Akif Topçuoğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Naci Murat (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği)

Konuşmacı ve Konu Başlığı:

Mehmet Akif Topçuoğlu
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Naci Murat
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği)