ÇALIŞTAY ADI: HAREKET BOZUKLUKLARI ÇALIŞTAYI II

Oturum Başkanları:
Dilek Günal (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Esen Saka Topçuoğlu

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Ayşe Bora Tokçaer
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Yaşar Kütükçü
(Anadolu Medical Center, Nöroloji Kliniği)