UZMANINA DANIŞINIZ ADI: HAREKET BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı:
Sibel Ertan (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Sevda Erer Özbek (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Sibel Ertan
(Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Haşmet Hanağası
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)