Parkinson’da Kurtarma Tedavisi: Yine, Yeni, Yeniden Apomorfin 

Moderatör: Prof. Dr. Murat Emre  

Konuşmacılar:  

Kurtarma Tedavisinde Yeni Bir Yol: Apomorfin Kartuş Uygulaması  
Prof. Dr. Teus Van Laar 

Apomorfin Kartuş Olgu Sunumu 
Prof. Dr. Okan Doğu