15:00 – 15:20    Erişkin SMA Hastalarında İstanbul Üniversitesi, Nöromüsküler Hastalıklar Bilim Dalı Deneyimi
                             Prof. Yeşim Parman (İstanbul/Türkiye)


15:20 – 16:00    Real-world experience with Nusinersen in adult patients with Spinal Muscular Atrophy
                             Prof. Maggie Walter (Munich/Germany):