ÇALIŞTAY ADI: EVRİMSEL TIBBIN İLKELERİ ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanı:
Yakup Sarıca (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Hilmi Uysal
(Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Tuğrul Atasoy
(Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)