Nöromüsküler Hastalıklarda IVIG Tedavisinin Yeri

Moderatör: Dr. Yeşim Parman

14.00-14.05    Açılış
14.05-14.20    I. Konuşma: Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati’de IVIG Tedavisi
                         Dr.İhsan Şengün
14.20-14.35    II.Konuşma: Guillain Barre Sendromu’nda IVIG Tedavisi
                         Dr. Sevim Erdem Özdamar
14.35-14.45    Sorular ve kapanış