ÇALIŞTAY ADI: DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ ÇALIŞTAYI

Oturum Adı: Nörodejeneratif Demanslarda Genetik

Oturum Başkanları:
Neşe Tuncer (Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Pervin İşeri (Serbest Hekim)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Nilüfer Ertekin Taner
(Mayo Clinic, USA)

Görsev Yener
(Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biotıp ve Genom Merkezi)

Demet Özbabalık Adapınar
(Serbet Hekim)