ÇALIŞTAY ADI: ÇOCUK NÖROLOJİSİ ÇALIŞTAYI

Oturum Adı: Çocuk Nörolojisinde EMG Pratiği

Oturum Başkanları:
Mustafa Ertaş (Serbest Hekim)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Pınar Topaloğlu
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Elif Kocasoy Orhan
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)