UZMANINA DANIŞINIZ ADI: ÇOCUK NÖROLOJİSİ

Oturum Başkanılar:
Hatice Karasoy (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi)
Özgül Ekmekci (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Hatice Karasoy
(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi)
Özgül Ekmekci
(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)