ÇALIŞTAY ADI: BAŞAĞRISI ÇALIŞTAYI

Oturum Adı: Enine Boyuna TOS’lar 

Oturum Başkanları:
Vesile Öztürk (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Esme Ekizoğlu
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Pınar Yalınay Dikmen
(Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Nöroloji AD)

Başak Karakurum Göksel
(Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Ömer Karadaş
(Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)