UZMANINA DANIŞINIZ ADI: BAŞAĞRISI

Oturum Adı: Tedavisi Zor Olgular

Oturum Başkanları:
Musa Öztürk (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Nöroloji Kliniği)
Derya Uludüz (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Rabia Gökçen Gözübatık Çelik
(Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Nöroloji Kliniği)

Belgin Mutluay
(Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Nöroloji Kliniği)

Nevra Öksüz
(Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)