ANA KONFERANS I

Oturum Başkanları:
Mehmet Akif Topçuoğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Murat Terzi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Elena Moro
(Grenoble Institute of Neurosciences, Grenoble Alpes University, Grenoble, France)

Nilüfer Ertekin Taner
(Mayo Clinic, USA)

Chiara Robba - ONLINE
(University of Genoa, Genoa, Italy)