UZMANINA DANIŞINIZ ADI: ALGOLOJİ

Oturum Başkanları:
Işın Ünal Çevik (Hacettepe Ünivetsitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Hakan Gündüz (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Çile Aktan
(Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği)

Derya Güner
(İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Algoloji Kliniği)