Refrakter Miyastenia Gravis Yönetiminde Kompleman Sistemi Blokajı

15:00-15:05      Yeşim Parman (Moderator): Açılış 
15:05-15:15      Güher Saruhan Direskeneli (Konuşmacı): Refrakter Miyastenia Gravis’de Kompleman Sistemi
15:15-15:30      Yeşim Parman (Konuşmacı ): Tanıdan Tedaviye Refrakter Miyastenia Gravis
15:30-15:55      Hacer Durmuş Tekçe-Nejdet Karlı (Konuşmacılar): Eculizumab ile Zor Olgularda Tedavi Yönetimi Sonuçları
15:55-16:00      Tüm Katılımcılar: Tartışma, Soru ve Cevap