Konu: NMOSD-PREVENT Çalışması: Alt Grup Analizi-Türkiye

-PREVENT Çalışması-Türkiye Analizi - Dr.Sedat Şen

-Çalışma Sonuçlarının Yorumlanması - Dr.Aksel Siva

-Çalışma Sonuçlarının Yorumlanması - Dr.Hüsnü Efendi