ÇALIŞTAY ADI: NÖROLOJİK YOĞUN BAKIMDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÇALIŞTAYI

Oturum Adı: KİBAS Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanları:
Hadiye Şirin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Ethem Murat Arsava (Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Levent Güngör
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Erdem Yaka
(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)