Sarkopeni Tedavisi ve Yoğun Bakım İnme Hastalarında Beslenme Durumunun ve Kas Kaybının Değerlendirilmesinin Kritik Önemi

Oturum Başkanı: Levent Güngör
Konuşmacı: Murat Arsava, Levent Güngör