4TG05

SAAT: 21:00 – 22:30
TEDAVİ GECESİ ADI: NÖRONUTRİSYON
KREDİSİ: 1 KREDİ

1- TEDAVİ GECESİNE KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2- TEDAVİ GECESİNİN AMACI:
Nörolojik hastalıklarda  beslenmeyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunları nasıl çözmemiz gerektiği, günlük pratikte hastaların beslenmesini ne şekilde planlamamız gerektiğini kılavuzlar eşliğinde tartışmak.

3- TEDAVİ GECESİNE KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Nörolojik hastalıklardaki nütrisyonel destek hakkında.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5- TEDAVİ GECESİ PROGRAMI

Oturum Adı: Olgular Eşliğinde Nöronütrisyon

Oturum Başkanı:
Levent Güngör (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Olgu Sunucuları:

·       Olgu-1: İleri Yaşta Obez ve Sarkopenik Bir Hastayı Nöroloji Servisine Yatırdık. Bu Hastanın Beslenmesini Planlarken Dikkat Etmem Gereken Bir Şey Var mı?

·       Olgu-2: Deliryumu Olan Parkinsonizm Olgusunun Nöroloji Polikliniğindeki Muayenesinde Malnütrisyonda Olduğunu Tespit Ettik. Şimdi Ne Yapalım?

·       Olgu-3: Orta Evre Alzheimer Hastasının Rutin Poliklinik Kontrol Muayenesinde Oral Alımının Yetersiz Olduğunu Tespit Ettik. PEG Açtırmak Amacıyla Nöroloji Servisine Yatırmaya Karar Verdik. Ne Dersiniz?

Ahmet Evlice
(Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

·       Olgu-4: 79 Yaşında Erkek Hasta İskemik İnme (Orta Serebral Arter İnfarktı Var) Tanısıyla NYB Ünitesine Yatırdık. Oral Yolla Beslenen Hastayı İzlemde Entübe Etmek Zorunda Kaldık. Bu Hastayı Nasıl Beslemeliyim?

·       Olgu-5: 56 Yaşında Kadın Hasta, Hipoksik İskemik Ensefalopati Ön Tanısıyla NYB’a Devir Aldık. İzlemde Trakeostomini Açtık, PEG Taktırdık. Hemen Sonrasında Şiddetli İshali Başladı. Şimdi Ne Yapmalıyım?

·       Olgu-6: Hastam Ne Yazık ki Septik Şokta, Doğru Nütrisyonel Destekle Şoktan Çıkmak Mümkün mü? İmmünonütrisyon Ürünü Seçmem Bir Fayda Sağlar mı? 

Leyla Döşlü
(Aydın Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Panelistler:

(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)