4TG04

SAAT: 21:00 – 22:30
TEDAVİ GECESİ ADI: HAREKET BOZUKLUKLARI
KREDİSİ: 1 KREDİ

1- TEDAVİ GECESİNE KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG

2- TEDAVİ GECESİNİN AMACI:
Bu videolu oturumun temel amacı tanıları veya tedavisi ilginç veya güçlük arzeden, öğretici ve akılda kalıcı olguların katılımcıların interaktif katkıları ile beraber etraflıca tartışılmasını, böylece her olgu bazında klinik gözlem ve kazanımların ortak paylaşımını amaçlamaktadır.

3- TEDAVİ GECESİNE KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Bu oturum sonunda katılımcılar tanı veya tedavide zorluk gösteren çeşitli hareket bozukluklarının olgu temelli videolu sunumlarla konunun uzmanlarınca nasıl ele alındığını görerek interaktif katılımla kendi klinik pratiklerini geliştirmiş olacaklardır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5- TEDAVİ GECESİ PROGRAMI

Oturum Adı: Hastalarımdan Öğrendiklerim: Öğretici Vakalarımızı Paylaşalım

Oturum Başkanları:
Murat Emre (istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi)
Bülent Elibol (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Tartışmacılar:
Sibel Özkaynak (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Cenk Akbostancı (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Raif Çakmur (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Olgu Koordinatörleri:
Murat Gültekin (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Serkan Özben (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Vaka Sunum Grupları:
Hakan Ekmekçi (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Özgür Öztop Çakmak (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Bekir Enes Demiryürek (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Gençer Genç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Sibel Güler (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Aysu Şen (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Zeynep Tüfekçioğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Rezzak Yılmaz (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Aslı Aksoy Gündoğdu (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Nazlı Durmaz Çelik (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Öğretici Vakası Olan Tüm Parkinson Hastalığı Çalışma Grubu Üyelerine Açıktır.