4TG03

SAAT: 21:00 – 22:30
TEDAVİ GECESİ ADI: BAŞAĞRISI
KREDİSİ: 1 KREDİ

1- TEDAVİ GECESİNE KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-TEDAVİ GECESİNİN AMACI:
Farklı başağrılı olgularda tanı ve tedavi yaklaşımlarının tartışılması, güncel bilgilerin paylaşılması.

3- TEDAVİ GECESİNE KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Başağrılı hastanın tanısını, ayırıcı tanısını yapabilme ve tedavi sürecini yönetebilme.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5- TEDAVİ GECESİ PROGRAMI

Oturum Başkanı:
Şebnem Bıçakcı (Çukurova Üniversitesi Tıp Falültesi, Nöroloji AD)

Tartışmacılar:
Ali Akyol (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Taşkın Duman (Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Füsun Mayda Domaç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Aynur Özge  (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Nevzat Uzuner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Olgu Sunucuları:
Tuba Cerrahoğlu Şirin (İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Emel Ur Çelik (İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Arife Çimen Atalar (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Rahime Buse Hasırcı (İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesii Nöroloji Kliniği)
Nermin Tepe (Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)