4TG02

SAAT: 21:00 – 22:30
TEDAVİ GECESİ ADI: ÇOCUK NÖROLOJİSİ
KREDİSİ: 1 KREDİ

1- TEDAVİ GECESİNE KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2- TEDAVİ GECESİNİN AMACI:
Olgu örnekleri ile çocuk hastalara yaklaşım, semptomdan teşhise gidişte doğru algoritmaları öğrenme ve yapılandırma.

3- TEDAVİ GECESİNE KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Çocukluk çağında; multipl skleroz, west sendromu, myoklonik status, nöbet-hareket bozukluğu ayırıcı tanısına yaklaşım ve COVID-19 ilişkili baş ağrısı olgularının tanı ve tedavisi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5- TEDAVİ GECESİ PROGRAMI

Oturum Başkanılar:
Özlem Çokar (Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Semih Ayta (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı)

Konuşmacılar ve  Konu Başlıkları:

Özgül Ekmekçi
(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Duygu Kurt Gök
(Kayseri Şehir Hastanesi, Klinik Nörofizyoloji Kliniği)
Füsun Ferda Erdoğan
(Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Miray Atacan
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

 Büşra Şişman
 (Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Nevra Öksüz
(Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)