3TG02

SAAT: 21:00 – 22:30
TEDAVİ GECESİ ADI: NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR
KREDİSİ: 1 KREDİ

1- TEDAVİ GECESİNE KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2- TEDAVİ GECESİNİN AMACI:
Bu kurs, nöromusküler hastalıkların tedavisindeki güncel gelişmeleri gözden geçirmek amacıyla gerçekleştirilecektir.

3- TEDAVİ GECESİNE KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Bu oturum sonunda katılımcılar motor nöron hastalıkları, herediter ve immün nöropatiler ve Miyastenia gravis tedavisindeki son gelişmeleri dinleyerek, kendi pratiklerinde rasyonel ve kanıta dayalı bir yaklaşım kullanabileceklerdir.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5- TEDAVİ GECESİ PROGRAMI

Oturum Adı: Nöromusküler Hastalıkların Tedavisindeki Güncel Gelişmeler

Oturum Başkanı:
Piraye Oflazer (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Hilmi Uysal
(Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Yeşim Parman
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Piraye Oflazer
(Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)