2YGK14

SAAT: 13:30 – 17:00
KURS ADI: BAŞAĞRISI II
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-KURSUN AMACI:
Başağrıları ile ilgili sıkça cevap aranan  sorulara,  güncel bilgiler  doğrultusunda  yanıtların  verilmesi ve pekiştirilmesi. 

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Başağrılarını farklı açılardan anlama ve farklı tedavi seçeneklerini yönetme.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: Güncel Bilimsel Gelişmeler Doğrultusunda  Başağrısında Sorular ve Cevapları

Oturum Başkanları:
Münife Neyal (SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Necdet Karlı  (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Müge Yemişçi Özkan
(Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)

•       Vestibüler Migren Tedavisinde Yenilik(ler) Var mı? 
Ayşın Kısabay Ak
 (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

•       Migrende Fonksiyonel MRG Anlamlı mı? 
Ruhsen Öcal
(Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

•       Kronik Migrende Girişimsel Uygulamalar Etkin mi?
Ali Kemal Erdemoğlu
(Serbest Hekim)

•       CGRP Antogonistleri, Uzun Süreli Kullanımda Etkin mi?
Yasemin Eren
(Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

•       İmmun Alevlenmede Başağrısı Bir Uyarı mıdır?
Gülnur Uzuner
(Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

15:00 – 15:30 Kahve Arası

Oturum Adı: Başağrılarında Konuşulması Gerekenler

Oturum Başkanları:
Levent Ertuğrul İnan (Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Hadiye Şirin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
•       Ağrı Yolakları ve Girişimsel Yaklaşımlarda Planlamalar 
Işın Ünal Çevik
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

•       Migren ve Epilepsi Birlikteliği
Sibel Velioğlu
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

•       İdiopatik İntranial Hipertansiyonda Tanısal Belirteçler
Hakan Levent Gül
(Medical Park Maltepe Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

•       Nösisepsiyonda Cinsiyet Farkı 
Sırma Geyik
(Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

•       Artı ve Eksi Yönleriyle Başağrılarında “Teletıp”
Elif Ilgaz Aydınlar
(Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

•       Akut ve Koruyucu Tedavide Nöromodülasyon
Burcu Polat
(Medipol Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Tartışma