2YGK11

SAAT: 09:00 – 12:30
KURS ADI: YAŞAM KALİTESİ
KREDİSİ: 2 KREDİ

 1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

 2-KURSUN AMACI:

•   Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Yaşam Kalitesini Etkileyecek Dikkat Edilmesi Gereken Durumların gözden geçirilmesi, Akut Stroke Girişimsel Yöntemlerinin Yaşam Kalitesi Açısından Etkilerine Bakış, yoğun bakım hastalarında Eğitim Hemşirelerinin Hastaların YK Arttırmadaki Rolleri, Kronik İnmede YK Arttırmaya Yönelik uygulamalarda nöroloji ve Fizyoterapinin rollerine ve bakım veren yüküne ait deneyimler gözden geçirilecektir.

•   İnme hastası takibinde teletıp uygulamalarına yönelik bilgiler paylaşılacaktır.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Kursa katılanlar akut inmede  yoğun bakım yönetiminin yaşam kalitesine etkileri  ile kronik inmede yaşam kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar ve bakım veren yükü ve inme takibinde teletıp uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Başkanları:
Hatice Mavioğlu (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Mustafa Çetiner
(Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Ayşe Güler
(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Zeliha Tülek
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Oturum Başkanları:
Sibel Karşıdağ (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Ayşe Bora Tokçaer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Fettah Eren
(Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Nilay Yürekdeler Şahin
(Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD)

Özlem Küçükgüçlü
(Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)

Demet Özbabalık Adapınar
(Serbest Hekim)