2YGK05

SAAT: 09:00 – 12:30
KURS ADI: BEYİN DAMAR HASTALIKLARI I
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-KURSUN AMACI:
İlk oturumda iskemik inmede antitrombotik tedavilerde güncel gelişmelerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
İskemik inmede anti-trombotik tedavilerin gözden geçirilmesi hedeflenmektedir.
İknci oturumda kanser inme ilişkisi, monogenik hastalıklar ve inme ilişkisi ve iskemik inmedeki perioperatif konsültasyonlar ile ilgili son gelişmeler gözden geçirilecektir.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
İlk oturumda iskemik inmede anti-trombotik tedaviler hakkında bilgi sahibi olunacaktır .
İkinci oturumda kanser inme ilişkisi, monogenik hastalıklar ve inme ilişkisi ve iskemik inmedeki perioperatif konsültasyonlar ile ilgili son gelişmelerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, YAPILACAK UYGULAMALARA KATILMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: İnmede Anti-Trombotik Tedaviler

Oturum Başkanları:
Vesile Öztürk (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)
Nazire Afşar  (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Özlem Kayım Yıldız
(Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

İpek Midi
(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Birsen İnce
(Acıbadem Maslak Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Kürşad Kutluk
(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Oturum Adı: Nadir Görülen ve Zor Yönetilen İnme Tedavileri ve Nedenleri

Oturum Başkanları:
Birsen İnce (Acıbadem Maslak Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Hadiye Şirin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Canan Togay Işıkay
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Bilgehan Acar
(Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

İbrahim Arda Yılmaz
(Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Levent Güngör
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)