2TGK02

SAAT: 09:00 – 17:00
KURS ADI: EPİLEPSİ
KREDİSİ: 4 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG

2-KURSUN AMACI:
Epilepsi hastalığının tanımlanmasında, tedavi planında, takibinde ve prognozunda; elektroensefalografi (EEG) en etkili ve pratik tetkiklerdendir. Ayrıca koma-ensefalopati gibi yoğun bakım hastalarının takibinde-tedavi planında önemli yer tutmaktadır. Bu kursta EEG’nin normal ve anormal paternlerinin tartışmak, rapor yazmak, özel durumlarda ve yoğun bakım hastalarında EEG ile hasta takip ve tedavi planını yapabilme beceresini kazandırmak amaçlanmıştır.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Bu kursa katılanların EEG’yi daha iyi değerlendirerek, normal anormal paternleri ayırt edebilecek, EEG raporlamada, özel durumlarda ve yoğun bakımda EEG kullanımı-yorumu hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: Epilepsi Tedavisi

Oturum Başkanları:
Gülnihal Kutlu (Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Hacer Bozdemir (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Sibel Velioğlu
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Ebru Doğan
(Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Naz Yeni
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Dilek Ataklı
(İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Nöroloji Kliniği)

Ayşe Kutlu
(Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

İbrahim Aydoğdu
(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

Oturum Adı: Ensefalopatilerde Klinik-EEG-Tedavi

Oturum Başkanları:
Özlem Çokar (Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Handan Mısırlı (Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Destina Yalçın
(Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Veysi Demirbilek 
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Babürhan Güldiken
(Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD - Emekli Öğretim Üyesi)

15:00 – 15:30 Kahve Arası

Aylin Bican Demir
(Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Kemal Tutkavul
(İstanbul Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Kliniği)

Demet Kınay
(İstanbul Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği)